Przedszkole Nr 5 Krasnala Hałabały w Bielsku Podlaskim

Oferta edukacyjna

 Nasza oferta... 2022/2023
Godziny pracy przedszkola: 6:30- 16:30.
 
Przedszkole bierze udział w wielu akcjach promujących zdrowie i zdrowy styl życia, takich jak:

  1. Zostań Kubusiowym Przyjacielem Natury !
W tym roku szkolnym nasze przedszkole po raz kolejny przystąpiło do udziału w ogólnopolskim programie edukacyjnym, który miał na celu realizacje działań proekologicznych. Partnerem merytorycznym tego przedsięwzięcia jest Fundacja "Partnerstwo dla Środowiska", a organizatorem marki soków "Tymbark" i "Kubuś".
Zdobycie tytułu "Kubusiowi Przyjaciele Natury" potwierdzone  Certyfikatem, wymagało od nas realizacji określonych w regulaminie programu działań, oraz zdobyciu przypisanych im punktów. Dzięki temu mogliśmy utrwalić zdobyte już wiadomości z dziedziny ekologii. Zajęcia odbywały się w formie zadaniowej i zabawowej, co pozwoliło nam na bezpośredni udział w realizacji celów. Realizacja programu wprowadziła dzieci w piękny i fascynujący świat natury, uwrażliwiając na otaczające  nas środowisko, ucząc przy tym jak można je chronić. Udział w programie - "Kubusiowi Przyjaciele Natury" sprawił nam dużo satysfakcji i dostarczył mnóstwa wrażeń. Na uzyskanie certyfikatu wszyscy wspólnie rzetelnie zapracowaliśmy.

  2. Postaw na Rodzinę
Jest to ogólnopolska kampania na rzecz wspierania i umacniania więzi rodzinnych, do której kilka lat temu dołączyło nasze przedszkole. Łączy nas profilaktyczne przesłanie, gdzie wspólnie pokazujemy, że wzmacnianie więzi rodzinnych to najlepsza ochrona dzieci przed niebezpiecznymi używkami. Kampania może służyć pomocą w przekazywaniu ważnych informacji o roli rodziny w profilaktyce o promowaniu odpowiedzialnego rodzicielstwa.

  3. "Mamo, tato wolę wodę"
Program skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym i ich rodziców. Ma na celu kształtowanie  prawidłowych nawyków żywieniowych  i wyeliminowanie picia słodkich napojów na rzecz  picia wody.                     
 
4. Koło plastyczne "Plastuś"
Koło plastyczne prowadzone jest przez B.Olendzką. Zajęcia odbywają się od października  2022 roku i mają pobudzać kreatywność dzieci i odkrywać przyjemność tworzenia. Do koła zakwalifikowano dziesięcioro uzdolnionych plastycznie 6-letnich dzieci . Zajęcia  odbywają się raz w tygodniu i trwają ok. godziny. 
 
6. "Czyste powietrze wokół nas"
Jest to program edukacji antytytoniowej adresowany do dzieci przedszkolnych, najstarszej grupy- 5 -6- latków.  Program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy. W bieżącym roku szkolnym program ten realizuje  grupa "Krasnale", angażując okazjonalnie dzieci z inych grup przedszkola.
 

7. ,, Dzieciństwo bez próchnicy ''

Główne założenia projektu to edukacja i profilaktyka stomatologiczna a także ograniczenie nasilenia próchnicy u dzieci w wieku 0-5 lat. Projekt jest finansowany przez Szwajcarską Agencje ds. Rozwoju i Współpracy oraz Ministerstwo Zdrowia. Jest skierowany do dzieci w wieku 0-5 lat, rodziców, opiekunów prawnych, nauczycieli, wychowawców przedszkoli, lekarzy pediatrów, pielęgniarek i położnych. 

 
8. "Tęczowe nutki"- koło muzyczne.
 Na zajęcia koła muzycznego uczęszcza 9 dzieci. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, a ich celem jest rozwijanie zainteresowań muzycznych. Dzieci podczas zajęć poznają podstawowe pojęcia muzyczne, uczą się piosenek i gry na dzwonkach melodycznych. Zajęcia prowadzi p. Mariola Osa.
 
9. "WyRaźni na drodze".
Program edukacyjny, którego celem jest szerzenie wśród dzieci w wieku przedszkolnym wiedzy na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z odpowiednią widocznościa na drodze szczególnie u progu sezonu jesienno- zimowego.
 
10. "Akademia Dobrych Manier"
Projekt, którego celem jest propagowanie wśród dzieci w wieku przedszkolnym ogólnej wiedzy na temat zasad i umiejętności kulturalnego zachowania, jak też powszechnie obowiazujących zwrotów grzecznościowych. Ponadto akcja zakłada kształtowanie postaw w duchu zrozumienia i szacunku do siebie oraz innych osób.
 
11. "Zdrowo jem, więcej wiem!"
Projekt prowadzony przez Fundację BOŚ pod honorowym patronatem Agaty Kornhauser- Dudy, pierwszej damy RP. Dzieci w nieszablonowy sposób zdobywają wiedzę na temat zdrowego stylu życia, a w szczególności o zdrowym odżywianiu i aktywności fizycznej.
 
12. Koło przyrodniczo- badawcze "Odkrywcy"
Na zajęcia koła uczęszczają dzieci z grup "Króliczki" i "Krasnale". Główne założenia koła to budzenie zainteresowań przyrodą i kształtowanie opiekuńczego stosunku do niej  oraz pogłebianie wiedzy o środowisku naszego regionu. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i prowadzi je p. Halina Danilczuk. 
 
13. "Moje dziecko idzie do szkoły."

Jest to ogólnopolski program PIS, skierowany do rodziców i dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Celem programu jest podniesienie poziomu wiedzy na temat wybranych elementów zdrowego stylu życia, i ich roli w kształtowaniu prawidłowych nawyków prozdrowotnych u dzieci oraz przekonanie o słuszności podejmowanych działań profilaktycznych zarówno w domu jak i srodowisku przedszkolnym. Program ten realizuje grupa "Króliczki".