Przedszkole Nr 5 Krasnala Hałabały w Bielsku Podlaskim

Projekt

Projekt „Przedszkolak – Wspomaganie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym z terenu miasta Bielsk Podlaski” to przedsięwzięcie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III. Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wnioskodawcą projektu jest Miasto Bielsk Podlaski.

Całkowita wartość projektu wynosi 1 080 889,42 zł. Dofinansowanie ze środków EFS wynosi 896 453,48 zł. Wkład własny z budżetu miasta wyniesie 184.435,94 zł.

Projekt jest realizowany w okresie od 01.03.2016 r. do 30.09.2017 r. w pięciu ośrodkach wychowania przedszkolnego (4 przedszkola i 3 oddziały przedszkolne) z terenu miasta Bielsk Podlaski:

- Przedszkole Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi,

- Przedszkole Nr 5 Krasnala Hałabały,

- Przedszkole Nr 7 Kubusia Puchatka,

- Przedszkole Nr 9 Leśna Polana,

- Oddziały Przedszkolne w Szkole Podstawowej Nr 2 im. kpt. W. Wysockiego.

W projekcie weźmie udział łącznie 344 dzieci (w tym 18 dzieci niepełnosprawnych),
40 rodziców oraz 63 nauczycieli.

W Przedszkolu Nr 5 Krasnala Hałabały dzieci jako uczestnicy projektu będą mogły skorzystać z następujących zajęć:

- logopedycznych,

- indywidualnych zajęć logopedycznych,

oraz wyjazdów edukacyjno – kulturalnych.

Rodzice jako uczestnicy projektu będą mogli skorzystać z warsztatów oraz indywidualnych konsultacji z psychologiem oraz logopedą.

Formularz rekrutacyjny: file:///F:/Formularz%20rekrutacyjny%20P5[1].pdf