Przedszkole Nr 5 Krasnala Hałabały w Bielsku Podlaskim

O przedszkolu

 O naszym przedszkolu...
Godziny pracy przedszkola: 6:30- 16:30.
 
Przedszkole nr 5  Krasnala Hałabały w Bielsku Podlaskim" posiada Wpis do Ewidencji Szkół i Placówek Publicznych prowadzonych przez miasto Bielsk Podlaski  oraz podlega nadzorowi Podlaskiego Kuratora Oświaty.
 
Inspektor ochrony danych: Tomasz Frąckiewicz.
   Kontakt:  rodo@chronimydane.pl
 BIP:bip.przedszkole.um.bielsk.wrotapodlasia.pl

 W roku szkolnym 2022/23 do przedszkola uczęszcza 125 dzieci.  Podczas całodziennego pobytu w przedszkolu dzieci korzystają z 3 posiłków (śniadanie, obiad, podwieczorek) zgodnie z ramowym rozkładem dnia. Placówka zapewnia też mozliwość dostosowania posiłków dla dzieci z dietą bezmleczną. 
Przedszkole  ma  bogaty   kalendarz   imprez  oraz  duży  wybór  zajęć  dodatkowych  dla  dzieci:  język  angielski, zajęcia  korekcyjno – kompensacyjne, zajęcia logopedyczne, koła zainteresowań.  Dzieci  uczestniczą  również  w  różnorodnych  wycieczkach  pieszych i autokarowych  poznając nasze  miasto oraz  jego  okolice. Przedszkolaki biorą też udział w spektaklach teatralnych i koncertach filharmonni na terenie przedszkola.Placówka realizuje wiele akcji i programów edukacyjnych i charytatywnych  o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim. Współpracujemy miedzy innymi  z Bielskim Domem Kultury, Muzeum Obojga Narodów w Ratuszu, Biblioteką Miejską i innymi instytucjami działającymi  na terenie miasta.