To takie proste!
Przedszkole Nr 5 Krasnala Hałabały w Bielsku Podlaskim
Strona głowna  /  Oferta edukacyjna
Oferta edukacyjna
 Nasza oferta... 2019/2020
Godziny pracy przedszkola: 6:30- 16:30.
 
Przedszkole bierze udział w wielu akcjach promujących zdrowie i zdrowy styl życia, takich jak:

  1. Zostań Kubusiowym Przyjacielem Natury !
W tym roku szkolnym nasze przedszkole po raz kolejny przystąpiło do udziału w ogólnopolskim programie edukacyjnym, który miał na celu realizacje działań proekologicznych. Partnerem merytorycznym tego przedsięwzięcia jest Fundacja "Partnerstwo dla Środowiska", a organizatorem marki soków "Tymbark" i "Kubuś".
Zdobycie tytułu "Kubusiowi Przyjaciele Natury" potwierdzone  Certyfikatem, wymagało od nas realizacji określonych w regulaminie programu działań, oraz zdobyciu przypisanych im punktów. Dzięki temu mogliśmy utrwalić zdobyte już wiadomości z dziedziny ekologii. Zajęcia odbywały się w formie zadaniowej i zabawowej, co pozwoliło nam na bezpośredni udział w realizacji celów. Realizacja programu wprowadziła dzieci w piękny i fascynujący świat natury, uwrażliwiając na otaczające  nas środowisko, ucząc przy tym jak można je chronić. Udział w programie - "Kubusiowi Przyjaciele Natury" sprawił nam dużo satysfakcji i dostarczył mnóstwa wrażeń. Na uzyskanie certyfikatu wszyscy wspólnie rzetelnie zapracowaliśmy.

  2. Postaw na Rodzinę
Jest to ogólnopolska kampania na rzecz wspierania i umacniania więzi rodzinnych, do której w tym roku dołączyło nasze przedszkole. Łączy nas profilaktyczne przesłanie, gdzie wspólnie pokazujemy, że wzmacnianie więzi rodzinnych to najlepsza ochrona dzieci przed niebezpiecznymi używkami. Kampania może służyć pomocą w przekazywaniu ważnych informacji o roli rodziny w profilaktyce o promowaniu odpowiedzialnego rodzicielstwa.

  3. "Mamo, tato wolę wodę"
Program skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym i ich rodziców. Ma na celu kształtowanie  prawidłowych nawyków żywieniowych  i wyeliminowanie picia słodkich napojów na rzecz  wody.  Program koordynuje H. Danilczuk.                    
 
4. Koło plastyczne "Plastuś"
Koło plastyczne prowadzone jest przez U. Bedeniczuk. Zajęcia odbywają się od października  2019 roku i mają pobudzać kreatywność dzieci i odkrywać przyjemność tworzenia. Do koła zakwalifikowano ośmioro uzdolnionych plastycznie dzieci. Zajęcia  odbywają się raz w tygodniu i trwają ok. godziny. 
 
6. "Czyste powietrze wokół nas"
Jest to program edukacji antytytoniowej adresowany do dzieci przedszkolnych, najstarszej grupy- 5 -6latków.  Program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy. W bieżącym roku szkolnym program ten realizuje p. J. Ziniewicz  w grupie "Krasnale", angażując okazjonalnie dzieci z inych grup przedszkola.
 

7. ,, Dzieciństwo bez próchnicy ''

Główne założenia projektu to edukacja i profilaktyka stomatologiczna a także ograniczenie nasilenia próchnicy u dzieci w wieku 0-5 lat. Projekt jest finansowany przez Szwajcarską Agencje ds. Rozwoju i Współpracy oraz Ministerstwo Zdrowia. Jest skierowany do dzieci w wieku 0-5 lat, rodziców, opiekunów prawnych, nauczycieli, wychowawców przedszkoli, lekarzy pediatrów, pielęgniarek i położnych. 

 
8. "Wesołe nutki"- koło muzyczne.
 Na zajęcia koła muzycznego uczęszcza 8 dzieci. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, a ich celem jest rozwijanie zainteresowań muzycznych. Dzieci podczas zajęć poznają podstawowe pojęcia muzyczne, uczą się piosenek i gry na dzwonkach melodycznych. Zajęcia prowadzi p. Halina Danilczuk.
 
9. "WyRaźni na drodze".
Program edukacyjny, którego celem jest szerzenie wśród dzieci w wieku przedszkolnym wiedzy na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z odpowiednią widocznościa na drodze szczególnie u progu sezonu jesienno- zimowego.Program realizowano jest w grupie "Króliczków" przez p.J Kubaj.
 
10. "Akademia Dobrych Manier"
Projekt, którego celem jest propagowanie wśród dzieci w wieku przedszkolnym ogólnej wiedzy na temat zasad i umiejętności kulturalnego zachowania, jak też powszechnie obowiazujących zwrotów grzecznościowych. Ponadto akcja zakłada kształtowanie postaw w duchu zrozumienia i szacunku do siebie oraz innych osób. Program realizowano w grupie  "Króliczki" przez p. J. Kubaj.
 
11. "Zdrowo jem, więcej wiem!"
Projekt prowadzony przez Fundację BOŚ pod honorowym patronatem Agaty Kornhauser- Dudy, pierwszej damy RP. Dzieci w nieszablonowy sposób zdobywają wiedzę na temat zdrowego stylu życia, a w szczególności o zdrowym odżywianiu i aktywności fizycznej. Program realizuje grupa "Króliczki".
 
12. Koło przyrodniczo- badawcze "Zieloni Detektywi"
Na zajęcia koła uczęszczają dzieci z grup "Krasnali" i "Króliczków". Główne założenia koła to budzenie zainteresowań przyrodą i kształtowanie opiekuńczego stosunku do niej  oraz pogłebianie wiedzy o środowisku naszego regionu. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i prowadzi je p. Grażyna Breńko. 
 
13. "Moje dziecko idzie do szkoły."

Jest to ogólnopolski program PIS, skierowany do rodziców i dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Celem programu jest podniesienie poziomu wiedzy na temat wybranych elementów zdrowego stylu życia, i ich roli w kształtowaniu prawidłowych nawyków prozdrowotnych u dzieci oraz przekonanie o słuszności podejmowanych działań profilaktycznych zarówno w domu jak i srodowisku przedszkolnym. Program ten realizuje grupa "Króliczki". 

14. "Na straży przyrody"

Celem akcji jest propagowanie wśród dzieci w wieku przedszkolnym ogólnej wiedzy na temat ekologii, w tym w szczególności na temat ochrony zagrożonych gatunków zwierząt i roślin. Ponadto projekt zakłada kształtowanie postaw pro-ekologicznych w codziennym życiu. Akcję w placówce realizuje p. G Breńko jako opiekun koła przyrodniczo- badawczego.


Ostatnia aktualizacja: 2019-12-11